Lysan Zanglespraktijk - Zanglessen voor wie iets nieuws uit de eigen stem wil halen
Werkwijze

Mijn lesmethode is gebaseerd op de klassieke zangtechniek, die de weg opent naar het zingen in vrijwel alle gewenste stijlen. Ik besteed hierbij veel aandacht aan ademhaling, houding en een natuurlijke, gemakkelijke klankvorming. In welke stijl je ook zingen wilt, de basistechniek is voor iedereen gelijk. Wanneer je verder komt en specifiek op een bepaald genre gaat richten, kun je kijken welke eisen dit aan het zingen stelt. 
Misschien weet je nog niet goed welke stijl  bij jou past, of wat je leuk vindt. Dan gaan we daarin samen op ontdekkingsreis. 
Mijn opleiding was klassiek, maar inmiddels heb ik me in veel meer richtingen verdiept. Mijn eigen specialisme als uitvoerend musicus ligt op het gebied van de oude muziek: in het bijzonder de middeleeuwen (waaronder het gregoriaans). Maar ook met vroegbarok en Mozart-opera heb ik veel ervaring. Daarnaast zing ik regelmatig in kerkdiensten en ben goed thuis op het gebied van kerkmuziek voor solozang. En als lerares heb ik me ook de lichte muziek eigen gemaakt: musical, pop en jazz. 
 
Mijn methode
De laatste jaren heb ik mij verdiept in verschillende 'alternatieve' zangmethodes, ter aanvulling op de degelijke conservatorium-methodiek. Beide invalshoeken hebben hun aantrekkelijke kanten, en mijn (zich voortdurend ontwikkelende) methodiek is eigenlijk een synthese van de verschillende vormen van aanpak waarmee ik in de loop der jaren in aanraking ben gekomen. Zo volgde ik workshops stembevrijding bij Jan Kortie, verdiepte ik mij in Werbeck-zang en de aanverwante methodiek van Gracia Ricardo, beide geïnspireerd door Rudolf Steiner.
Sinds zomer 2012 is het daarnaast de Methode Lichtenberg, ook wel genoemd 'klankgeoriënteerde stempedagogiek', die mijn enthousiasme heeft gewekt. Diverse workshops bij Maarten Rienks (Den Haag), en privélessen bij Henrike Hendrikson (Amsterdam) hebben me geheel nieuwe perspectieven laten zien. Hebben me laten ontdekken hoe we veel ontspannener kunnen leren zingen juist door het niet meer zo hard te 'proberen', maar door slechts te luisteren naar de klank van de eigen stem. Door toehoorder van je eigen stem te worden, geef je het lichaam de ruimte zelf de optimale klank te vinden. Dat werkt verrassend, bevrijdend en levert een moeiteloze, aangenaam klinkend en voelend klankresultaat.


Als ik zing, dan lacht het in mij.
(Willemien, leerling van Lysan)
 

Wat ga je leren? 
In de lessen wordt gewerkt aan techniek, voordracht en interpretatie. Techniek omvat zaken als houding en ademhaling, ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, resonans en klankvorming, registratie en volume. Bij interpretatie gaat het om het gevoel van het stuk, het overbrengen van de emotie aan je publiek. Daarvoor moet je begrip hebben van de tekst en wat de dichter en/of componist met het stuk willen uitdrukken. Maar ook moet je je eigen insteek daarin vinden, zodat het jouw lied wordt in plaats van een kopie. Hiertoe is een goede voordracht van belang. Denk daarbij aan frasering, articulatie en dictie, mimiek en gebaar. De techniek staan in dienst van de voordracht. Techniek zonder gevoel is doods en mechanisch. Wie deze thema’s onder de knie begint te krijgen, gaat in het zingen steeds meer het fysieke overstijgen, en komt almaar dichter bij het zingen vanuit het hart.   
 
 
Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk 
(Ludwig van Beethoven, 1770 - 1827)  
 
 
De opbouw van de zangles
 
Een zangles duurt doorgaans een uur. Die tijd is nodig, omdat we willen beginnen het lichaam los te maken zodat je vrij kunt zingen. Daarbij is er ruim de tijd voor inzingen: het opwarmen van de stem aan de hand van eenvoudige loopjes en oefeningen die tegelijk dienen om de techniek te ontwikkelen. Hierbij komen ook een correcte houding en ademhaling aan bod. Als de stem lekker op gang is, wordt uitgebreider aan de techniek gewerkt door middel van het zingen van een etude of vocalise. Het laatste deel van de les is ingeruimd voor het werken aan repertoire: een of twee stukken uit de vocale muziekliteratuur, waarbij zowel op techniek als voordracht en interpretatie wordt gelet. De lessen worden door mij zoveel mogelijk op de piano begeleid. Soms wordt een cd met begeleiding gebruikt.  
 
Noten kunnen lezen is handig maar niet noodzakelijk. Veel muziek is tegenwoordig op YouTube te beluisteren. Ook kan ik stukken voor je inzingen op jouw eigen opnameapparaatje (of, wie dat nog heeft: een cassettebandje). Sommige mensen vinden het prettig de hele les op te nemen, dat geeft thuis wat meer houvast bij het oefenen.
En met de meeste telefoons kun je me natuurlijk ook op een filmpje een stuk laten inzingen. 
 
Voor wie daar behoefte aan heeft, kunnen tijdens de les ook andere dan bovengenoemde zaken aan de orde komen. Zo kunnen we werken aan solfège, noten lezen, harmonieleer, of kan een thema uit de muziekgeschiedenis behandeld worden. Vraag vooral naar wat jij wilt leren. Besef wel, dat met name solfège en noten lezen al gauw een betrekkelijk groot deel van de les kunnen gaan opeisen.
Het komt voor dat iemand het door verkoudheid of andere stemklachten  niet volhoudt de hele les te zingen. Juist dan kan het bespreken van achtergrondkennis een leuk alternatief vormen. Je hoeft niet altijd daadwerkelijk te zingen om er iets over te leren!
 
Ik draag de basis van de lessen aan maar sta altijd open voor eigen inbreng: andere wensen m.b.t. lesindeling, repertoirekeuze, de klank waar je naartoe kunt werken, etc, zijn altijd bespreekbaar.    
 
 
God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing (Tagore, Indiaas mysticus en dichter, 1861-1941)   
 
 
Repertoire 
 
De te zingen muziek wordt in gezamenlijk overleg uitgekozen. Ik draag veel materiaal aan, maar als je zelf stukken hebt die je zingen wilt, kunnen we kijken naar de haalbaarheid van dat stuk op dat moment. In het repertoire dat ik zelf aandraag zoek ik naar stukken die technisch uitdagen, maar ook ruimte overlaten om aandacht te besteden aan vertolking en expressie. Bij te lastige stukken blijf je steken in het worstelen, en kom je niet echt toe aan een mooie afwerking. 
Er is zangmuziek in vele vreemde talen. Vanuit mijn opleiding en achtergrond ben ik in het bijzonder vertrouwd met Engels en Duits, daarnaast kan ik goed uit de voeten met het Frans, Italiaans, Latijn en (in iets mindere mate) Russisch. Op dit moment verdiep ik me in de Zweedse taal.
 
 
Leerlingenpresentatie  

Eens per jaar, meestal in het voorjaar, organiseer ik een leerlingenpresentatie. Onder begeleiding van een professionele pianist krijgen mijn leerlingen de gelegenheid om voor een publiek van vrienden en familie zichzelf vocaal te presenteren. Dat kan in de vorm van sololiederen, maar ook duetten en meerstemmige stukken staan op het programma. Deelname is niet verplicht.  
 

gezamenlijk lied tijdens de leerlingenpresentatie van 2018


Van de jaarlijkse uitvoering wordt ook altijd een geluidsopname gemaakt, die door belangstellenden is na te bestellen. Deze opnames worden nu alweer enkele jaren tot wederzijdse tevredenheid verzorgd door Joop Meppelink.  
 
 
MVO  
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vind ik het belangrijk dat ik via het werk dat ik doe ook iets bij kan dragen aan mensen die het minder goed hebben dan wij hier in Europa. Daarom steun ik sinds enkele jaren het werk van The Hunger Project. Deze organisatie ondersteunt mensen om zelf een einde te maken aan honger. Dat kan gebeuren door middel van het trainen van vrijwilligers, door het geven van voorlichting en workshops, en door het verlenen van microkredieten. In alle landen waar The Hunger Project actief is, wordt dat doel bereikt doordat zoveel mogelijk mensen samenwerken. Inmiddels bereikt men met alle programma’s 24 miljoen mensen in Afrika, Azie en Latijns-Amerika. Voor meer informatie kun je kijken op de website van The Hunger Project
Om mijn bijdrage structureler te maken, doneer ik met ingang van 2013 voor elke zangles die ik geef € 0,50 aan The Hunger Project.
Voor elk verkocht exemplaar van mijn cd Sybilla Rhenensis doneer ik € 0,30 aan het project. Tevens staat er op mijn leskamer een potje voor mensen die een extra bijdrage willen geven.
 
zangles in Zeist - zangles in Driebergen - zangles in Zeist - zangles in Driebergen - zangles
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint